Koče v upravljanju PD Jesenice

Vabimo vas, da si ogledate našo novo spletno stran www.pdj.si .

Vršič, Trenta, Golica − tri območja, ki so močno zaznamovana z gospodarskim delom jeseniških planincev. Tu, v okrilju mogočnih vršacev in cvetočih senožet, so umeščene planinske koče, s katerimi upravljamo Jeseničani. Razlogov zakaj so tu, je veliko. Po večini so zgodovinskega pomena, a vendar s pridom služijo svojemu namenu − nuditi obiskovalcu gora prijetne trenutke in včasih varno zatočišče.