VOLILNO LETO 2022

poziv članicam in članom PD Jesenice k sodelovanju

Spoštovane članice in člani PD Jesenice!

Pred nami je volilno leto 2022. Na občnem zboru (predvidoma marca 2022) bomo izvolili novega predsednika (sedanji predsednik Vlado je napovedal nepreklicni odhod v »penzijon«) in člane upravnega ter nadzornega odbora (velja za ženske in moške) – podpredsednik, blagajnik, tajnik, voljeni član, častno razsodišče; predsednik nadzornega odbora in 2 člana nadzornega odbora. Načelniki odsekov, ki so ravno tako v upravnem odboru, imajo v svojih pravilnikih definirano mandatno obdobje.

Pozivamo vas - člane, da pripravite predloge s kratkim pojasnilom. Ker nas veže GDPR mora predlagani član podati pismeno soglasje k kandidaturi!

Predloge za predsednika, UO in NO bomo zbirali na sedežu društva do 15. februarja 2022, na podlagi predlogov bo komisija pripravila kandidacijsko listo. 

Predloge z obrazložitvijo in podpisanim privoljenjem za kandidaturo lahko prinesete osebno na sedež društva ali pošljete po e-pošiti: plan.drustvo@siol.net (v polje zadeva vpišite volitve 22).

Vabljeni k sodelovanju!