RAZPIS VOLITVE 2022

rok za prijave 17. april 2022

Na podlagi Pravil PD Jesenice z dne 28. februarja 2022 o izvedbi volitev v organe in funkcionaje PD Jesenice, za mandatno obdobje 2022–2024 upravni odbor PD Jesenice

RAZPISUJE

VOLITVE V ORGANE PD Jesenice in funckionarje PD Jesenice
in sicer na Občnem zboru Jesenice, ki bo 4. maja 2022, ob 18. uri v dvorani Kolpern na Jesenicah.

1)  

Razpis velja za oba spola. Na razpis se lahko prijavi vsaka polnoletna oseba, ki ima poravnano članarino za tekoče leto. Prijave sprejemamo na sedežu društva ali po e-pošti - plan.drustvo@siol.net do vključno 17. aprila 2022.

Volitve v organe in funkcionarje PD Jesenice (v nadaljevanju PDJ) so:

A. PREDSEDNIKA PDJ 

Kandidati za predsednika morajo predstaviti vizijo in razvoj PDJ za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa PDJ v skladu z rokovnikom. Kandidati za predsednika PD morajo predstaviti tudi vizijo delovanja in oskrbovanja planinskih koč v lasti PDJ. 

B.  ČLANE UPRAVNEGA ODBORA PDJ 

Člane upravnega odbora sestavljajo: 

- podpredsednik, zadolžen za nepridobitno dejavnost 
- podpredsednik, zadolžen za pridobitno dejavnost 
- tajnik PDJ 
- blagajnik PDJ 
- načelnik alpinističnega odseka
- načelnik mladinskega odseka 
- načelnik vodniškega odseka
- načelnik odseka markacistov in varuhov narave 
- načelnik športnoplezalnega odseka
- vzdrževalec planinskih koč 

C. ČLANE NADZORNEGA ODBORA

V nadzornem odboru so predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor, zato se kandidira tri člane v NO PDJ. 

Član NO ne more biti hkrati član upravnega odbora. 

D. ČLANE DISCIPLINKSE KOMISIJE

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana.

2)

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči volilna opravila se šteje 11. april 2022.

3)

Za izvedbo volitev skrbi imenovana kandidacijsko-volilna komisija, ki bo tudi pristojna za izvedbo voliltev na občnem zboru v sestavi: 

1. predsednik: Janez Komelj 
2. član: Darko Bradaškja
3. član: Stanko ArhJesenice, 11. april 2022 

Vladimir Hlede, predsednik PD Jesenice