VOLILNI OBČNI ZBOR

Vabljeni!

4. maj 2022, ob 18.00 v dvorani Kolpern

V sredo, 4. maja 2022, ob 18. uri vas vabimo v dvorano Kolpern Jesenice na volilni občni zbor Planinskega društva Jesenice.

Predlagan dnevni red

1. uvodni pozdrav predsednika
2. izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar in overovatelj zapisnika ter volilna komisija)
3. predlog in sprejem novega statuta PD Jesenice
4. poročila
- poročilo predsednika in odsekov PD Jesenice
- poročilo blagajnika
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo verifikacijske komisije
- razprava na poročila in potrditev poročil
5. razrešitev dosedanjih organov vodenja PD Jesenice
6. volilna opravila in izvolitev novega vodstva
- poročilo volilne komisije
- predstavitev kandidacijske liste
- predlog volilnih opravil in izvedba volitev
- potrditev mandata novega vodstva PD Jesenice (predsednika, UO, NO ter disciplinske komisije)
7. predlog programa dela PD Jesenice za leto 2022
8. sklepi in zaključki občnega zbora
9. podelitev priznanj
10. razno

Pred izvedbo občnega zbora bo potopisno predavanje Mladinskega odseka.


Vabljeni!


Vlado Hlede, predsednik PD Jesenice