OBČNI ZBOR PD JESENICE

V četrtek, 7. marca 2019, ob 18. uri vas vabimo v dvorano Kolpern Jesenice na redni občni zbor Planinskega društva Jesenice.


Občni zbor bomo popestrili s predavanjem Mira Kodra – Pot k Tomažu.

Uradni del
-    odprtje in pozdrav predsednika

-    izvolitev organov OZ (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija,
     zapisnikar in overovatelj zapisnika)
-    pregled realizacije sklepov občnega zbora iz leta 2018
-    poročila upravnega odbora in odsekov PD Jesenice
-    finančno poročilo
-    poročilo nadzornega odbora
-    poročilo verifikacijske komisije
-    razprava na poročila
-    predlog programa dela PD Jesenice za leto 2019
-    sprememba pravil društva
-    sklepi in zaključki občnega zbora
-    podelitev priznanj zaslužnim članom
-    razno

VABLJENO!