VOŠČILNICA

Članarina za leto 2019Vabimo vas, da do konca januarja poravnate članarino in zavarovanje.

Članarino lahko poravnate:
-    v pisarni Planinskega društva Jesenice,
-    po položnici na trr PD Jesenice SI56 6100 0000 9477 926, sklic 00 01012019
-    prek portala clanarina.pzs.si na internetni strani PZS
-    na bencinskih servisih Petrol

Novosti na področju članarin:
-    uvedba dodatnega EUR za namen izgradnje nove koče na Korošici (razen P+O članarina)

Vrste članstva in višina članarine:
A - največji obseg ugodnosti - 56,00 €
A* - z družinskim popustom - 51,00 €
B - polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti - 26,00 €
B* - z družinskim popustom - 21,00 €
B1 - oseba, starejša od 65 let, z osnovnim bsegom ugodnosti - 19,50 €
S + Š - srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti - 17,00 €
S +  - z družinskim popustom - 13,80 €
P + O - predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti - 7,00 €
P + O* - z družinskim popustom - 5,60 €
IN - oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti - 8,00 €
IN* - z družinskim popustom - 6,60 €

*Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci.

Ob plačilu članarine boste prejeli darilni bon Planinskega društva Jesenice.

Obvestila Planinskega društva prejemate:
-    prek e-pošte
-    na internetni strani društva www.pdjesenice-drustvo.si
-    na fb strani planinsko drustvo jesenice